Ghita Johansen, udvikling af pædagogisk materiale

Ghita Johansen (GJ) har særligt speciale inden for at skrive undervisningsmaterialer, der kombinerer det valgte faglige mål med spændende og motiverende formidling, som tager udgangspunkt i koncertens musikalske indhold og forløb. Arbejdet med det pædagogiske materiale giver eleverne en forforståelse i forhold til koncertoplevelsen og dermed mulighed for ejerskab og stort fagligt udbytte. Det pædagogiske materiale er ligeledes inspiration og faglig baggrundsviden til musiklæreren. 


GJ har skrevet dansk- og musikfaglige bøger og portaler siden 2000 for Alinea, fx Staveregler, Dansklandskabet, Napoli og La bohème (i samarbejde med Det Kgl. Teater), Levende Musik i Skolen (LMS), fx Opus Zoo, Banks &
Halberg og Ida Gard, Clio Online og Dansk Sang Digital, fx Kirkelyt, Folkeviser, Komposition. Hos Dansk Sang fungerer GJ som freelance redaktør på den digitale portal. GJ er skribent på fagbladet for musiklærere, Dansk Sang, med bl.a. portrætartikler og materialeomtaler.

GJ og ensemblet Contemporànea havde allerede i 2014 et frugtbart samarbejde om projeket Skyggen, hvor GJ skrev det pædagogiske materiale.
GJ er klassisk sanger, uddannet som kirkemusiker på Sjællands Kirkemusikskole og er linjefagsuddannet i musik. GJ har undervist i faget og netværket i den musikfaglige pædagogik i godt 30 år. Formidling og motivation er de vigtigste parametre i GJs arbejde med musikformidling med børn. Den spontane begejstring og faglige aha-oplevelser giver grobund for faglig læring og videre egenudvikling i musiske emner for eleverne. GJ har været it-vejleder på en folkeskole i 16 år, dvs. som pædagogisk og teknisk supervisor for elever, lærere og ledelse. GJ har været webmaster på hjemmesider, superbruger og vejleder på diverse platforme i folkeskolemiljøet og deltaget i it-udviklingsarbejder i Roskilde Kommune. GJ er grundig, systematisk, fagligt nysgerrig, samarbejdsorienteret, optimist, ser muligheder og helst ikke begrænsninger. GJ er dygtig til at samarbejde med mennesker fra mange forskellige miljøer og har erfaring i at få mange forskelligartede idéer og holdninger til at tale sammen. GJ taler godt engelsk og tysk, fransk til husbehov, og arbejder som dansk korrekturlæser.

LINK

www.ghitajohansen.dk