Introduktion – overblik

Projekt Zauberlehrling udmønter sig i to versioner.

En Koncertversion med Premiére i oktober 2020.

En udvidet teaterversion med Premiére i efteråret 2021.

I menupunkterne Koncertversion 2020 og Udvidet Teaterversion 2021 er de to versioner nærmere beskrevet.