Støttet af

Statens Kunstfond

Projektet Zauberlehrling er en del af det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020. Med afsæt i de dybe historiske bånd mellem Danmark og Tyskland skal det kulturelle venskabsår i 2020 videreudvikle og intensivere det gode mellem vores to lande og sætte et internationalt eksempel for fredelig og fremadskuende sameksistens i det 21. århundrede

Goethe-Institut Dänemark

Det Tyske Udenrigsministerium

William Demant Fonden

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond