Tidsplan

Efterår 2019 Forberedelse og musikkomposition

Forår 2020 Igangsættes projektet. Herunder udvikling, produktion

Maj 2020 Premiére i København

Efterår 2020 Turne i Danmark og Tyskland

Forår 2021 – Perspektiver med turne til flere lande