Zauberlehrling

Zauberlehrling er titlen på ideen til en musikalsk/scenisk performance, der skal udvikles og produceres på baggrund af de 14 strofer, der udgør Goethes berømte Ballade fra 1797 af samme navn. Det er et projekt af ensemble Contemporánea – Live Electronics Denmark. 

I vores forestilling er det tanken at gengive og fortolke Goethes ballade gennem en teatralsk iscenesat monolog med én skuespillende og udøvende klarinettist i rollen som lærlingen, der bevæger sig rundt i et univers af bagprojiceret video og audio fra klarinetter og elektroniske klange. En uvirkelig, men også magisk verden. Der er tale om live interaktion mellem performer og computer – menneske og maskine. Instrumenterne klarinet og basklarinet indtager hver deres rolle som henholdsvis tryllestav og kost i handlingen. Forestillingen er tænkt både til et voksent teaterpublikum og skolebørn. Sidstnævnte bliver tilbudt specielt udviklede workshops både før og efter en forestilling.

Goethe og et budskab

Goethe formulerede med Der Zauberlehrling et budskab om en lærling, der kommer galt afsted. Lærlingen er ikke besindig med, hvilke kræfter han får sat i gang med Troldmandens tryllestav. Resultatet er, at det ender ude af kontrol. Selvom det er mere end 200 år siden, at Goethe formulerede “balladen”, forekommer budskabet mere relevant end nogensinde. Igennem to industrielle revolutioner har menneskene som lærling på planeten igangsat produktion og aktiviteter, der – i dag med blandt andet klimaforandringer – viser sig at være kommet ud af kontrol. Et budskab, der forudså en problemstilling, der i dag med ligegyldig masseproduktion og klimaforandringer er blevet så omfattende, at det ikke kan løses lokalt. Vi er nødt til – på tværs af grænser – at lytte, indse og løse tingene i fælleskab.

Med projektet Zauberlehrling sætter vi fokus på, at man med kunst og performance kan fortælle vigtige historier. Goethe gjorde det i sin tid i en poetisk form. Hvis flere havde lyttet til poesien, var det måske ikke gået så galt, som det er gået.

Projektet

Projektet indeholder derudover en pakke med pædagogisk materiale og workshops for skolebørn. Vi forestiller os, at en oversættelse af den relativt korte tekst, de fjorten strofer i balladen, vil blive videoprojekteret i den øvre ramme af scenografien, efterhånden som handlingen i forestillingen skrider frem. Således vil forestilling med tilhørende workshops i første omgang være forberedt til et dansk og tysk publikum og senere kunne eksporteres til publikum og børn i andre lande på andre sprog.

Poesi

Da den gamle troldmand tager på rejse, efterlader han sin dovne lærling alene hjemme i hulen med opgaver, han skal udføre. Men lærlingen bliver hurtigt træt af at slæbe vand i sin spand, og fortryller derfor en kost, så den kan gøre arbejdet for ham. Uheldigvis er lærlingen endnu ikke helt velbevandret i den slags magi, og gulvet oversvømmes hurtigt med vand. Og eftersom lærlingen ikke kender den rette trylleformular, kan han ikke få kosten til at stoppe. I desperation kløver han kosten i to stykker, hvad der imidlertid kun gør alting værre, for nu forvandles hver af de to kostestykker sig til to nye koste, der hver især flittigt går i gang med at hente mere vand. Sådan fortsætter udviklingen og selv små splinter bliver til koste, der henter vand. Hulen oversvømmes hurtigt, men da alt synes fortabt kommer den gamle troldmand hjem, og forhindrer med den rigtige trylleformular katastrofen.

Mission

Projektet Zauberlehrling skal understrege Johan Wolfgang von Goethes budskab om besindighed i sin poetiske ballade: Der Zauberlehrling fra 1797. Poesi i sig selv er en smuk stemme, der desværre ofte drukner i enorme mængder konstant omkringliggende larm og støj. Siden 1797 har verden gennemlevet to industrielle revolutioner og står som resultat i dag blandt andet overfor voldsomme klimaforandringer. Goethe forudså i sin ballade netop de alvorlige konsekvenser, det kan få ved ubesindig igangsættelse af produktion og anden automatiseret aktivitet. Som i et skakspil bør man tænke længere frem end næste træk, ellers kan situationen blive både uoverskuelig og ende med skakmat. Havde vi i sin tid lyttet til den poetiske stemme i Goethes budskab, havde vi så været i den situation, vi nu er i? Med lyd, billede og live-performance vil vi projicere Goethes oprindelige motiv gennem forestillingen Zauberlehrling og samtidig sætte fokus på, at man kan fortælle vigtige historier i kunstnerisk form.

Forestillingens elementer og tidsplan

Strukturen i forestillingen bygger på erfaringer og sceniske virkemidler, som ensemble Contemporánea har udviklet blandt andet gennem en produktion af en tidligere forestilling: “Skyggen” efter H.C Andersens eventyr fra 1847 af samme navn. Forestillingen har med sine mere end 200 opførelser haft stor succes i en lang række lande både i og udenfor Europa. Se eventuelt: www.theshadow.dk 

Musikkomposition til ”Zauberlehrling” er ved komponist Ejnar Kanding. Denne vil blive uropført som selvstændigt værk søndag d. 22. december 2019 i København. Goethes oprindelige tekst og den nykomponerede musik vil derefter blive afsæt for udvikling af projektet.

I januar/februar 2020 produceres forestillingens teatralske del med udgangspunkt i Goethes ballade og den færdige musik. Det vil indeholde en improvisatorisk proces, iscenesat af Wolfgang Häntsch med Fritz Gerhard Berthelsen som musiker/performer. 

Videofilmen, der som kulisse skal danne baggrund i forestillingen, vil blive udviklet af videokunstner Niels Mikkelsen parallelt med det sceniske improvisationsforløb.

Der udvikles tilhørende pædagogiske materiale.